Bantowers architect
Bantowers architect

Architect

ANA Architecten

Marcel van de Lubbe van ANA architecten ontwerpt gebouwen vanuit een duidelijke visie: we zoeken naar vorm die ruimte geeft aan nieuwe mogelijkheden voor gebruik die voorbij gaan aan voorgeprogrammeerde en gangbare oplossingen. Onze ontwerpen zijn helder, functioneel en sprekend in hun eenvoud. Een eenvoud die bij nadere beschouwing steeds een extra laag onthult.

De maatschappij verandert voortdurend. Dat vereist aan de ene kant standvastigheid en een lange termijnvisie en aan de andere kant flexibiliteit en aanpassingsvermogen van architecten. Onze architectuur is uitdrukking van de veranderende maatschappij en gaat verder dan de waan van de dag.

Gedreven door een scherpe nieuwsgierigheid benaderen we iedere opgave onderzoekend. Het is onze uitdaging om uiting te geven aan het spanningsveld van factoren dat bij iedere opdracht aanwezig is. Dat levert eenvoudige en meerduidige architectuur op. Architectuur die uiting geeft aan de tegenstrijdigheden.

Het team van ANA Architecten

ANA is gespecialiseerd in woningbouw en maatschappelijke opgaven. In onze werkwijze speelt ontwerpend onderzoek een belangrijke rol. Middels onze eigen onderzoeksprojecten naar woonkwaliteit, flexibiliteit, multifunctionaliteit vinden we antwoorden op hedendaagse en toekomstige ruimtelijke vraagstukken.