Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Ban Vastgoed Exploitatie NV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van bantowers.nl.

Aan de informatie op deze website, waaronder (bouw)plannen en visualisaties, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Ban Vastgoed Exploitatie NV. Ban Vastgoed Exploitatie NV is daarvoor niet aansprakelijk.

Ban Vastgoed Exploitatie NV behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein bantowers.nl vallen), zijn slechts informatief. Ban Vastgoed Exploitatie NV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Virussen en veiligheid

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Ook hiervoor aanvaardt Ban Vastgoed Exploitatie NV geen aansprakelijkheid.

Copyright

Alle rechten berusten bij Ban Vastgoed Exploitatie NV, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Deze website is eigendom van Ban Vastgoed Exploitatie NV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ban Vastgoed Exploitatie NV, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

© Ban Vastgoed Exploitatie NV. Alle rechten voorbehouden.